DİŞ MUAYENESİ & PANORAMİK RÖNTGEN & Diş tomografisi (3 boyutlu dental volumetrik tomografi )

İlk muayene ve planlama başarılı bir tedavinin kilit noktasıdır.

BemaDent’de hastalarımız profesyonel ve steril bir ortamda en doğru teşhis ve tedavi hizmetini alırlar.

Tedavi planlaması öncesi ayrıntılı panoramik görüntüleme yöntemi, gerekli görülürse periapikal görüntüleme ; en önemlisi ise çok az diş kliniğinde bulunan 3 BOYUTLU DENTAL TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜMELE YÖNTEMİ kullanılmaktadır, Radyolojik muayene ile birlikte ağız içi muayenesi ayrıntılı yapılmaktadır ve ilk muayene için ayrı bir unite oluşturulmuştur.

Tüm hastalarımız teşhis ve tedaviler konusunda detaylı bilgilendirilirler.
Problemlerin teşhisi, tedavinin planlanması ve şekillendirilmesi amacıyla çekilen panoramik ve bilgisayarlı tomografi radyografileri kliniğimiz bünyesinde alınmaktadır.
Günümüz diş hekimliğinde panoramik diş röntgeninin çok tercih edilmesinin sebebi standart bir röntgenden farklı olarak tüm ağzı tek bir görüntüye sığdırmasıdır. Ayrıca panoramik röntgen ile  kemik yapısındaki problemlerden diş eti enfeksiyonuna kadar birçok sıkıntı kolayca tespit edilmektedir. BemaDent bünyesinde bulunan dental volumetrik tomografi cihazının özelliklerini, neden kullanıldığını ve avantajlarını ise aşağıda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz:

Dental Volumetrik Tomografi ( 3D VT)

Diş tomografisi cihazı  çene ve dişler bölgesinden elde edilen verileri üç boyutlu görüntüye çevirerek dijital ortama aktaran cihazlardır. Elde edilen görüntüler hastalıkların teşhisini daha da kolaylaştırır.

Dental Volümetrik Tomografi (3D VT) cihazı baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi cihazıdır. Hasta çok az miktarda radyasyona maruz kalacak şekilde istenilen bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir. Detayli sekilde görülmesi hedeflenen bölgenin istenilen açıdan ve her yönden görüntülenebilmesi sağlanır.

Dental tomografi( 3 boyutlu bilgisayar ne zaman çektirmeliyim ?

 – Diş ve çene hastalıklarında,

 – dental implant uygulamalarında,

 – çene-yüz bölgesi travmalarında ,

– Gomulu dislerin varliginda komsu anatomik yapılarla iliskisini 3 boyutlu olarak detaylı incelemek amaciyla,

 – Diş ve çene patolojilerinde ayrıntılı teşhis icin dental tomografi

–    Dentomaksillofasiyal cerrahi uygulamaları öncesi tedavi planlaması amaciyla,
–   İmplant yerleşimi için cerrahi şablon hazırlığı
– anatomik yapıların detaylı incelenmesi
–  Kemik kalitesinin ve yoğunluğunun ölçülmesi
–  Çene kemiği konturlarının incelenmesi
–  Temporomandibuler eklemin incelenmesi
–  Kanal tedavilerinde periapikal bölgenin ve kanal dolgularının incelenmesi
–  Kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesi
–  Kök kırıklarının incelenmesi

Diş tomografisi ( dental volumetrik tomografi )nin avantajları nelerdir ?

1)Dental implantların yerleştirilmesinden önce dental volümetrik tomografi ile üç boyutlu olarak planlanma yapılması sonucunda hem ileride çıkabilecek komplikasyonların önüne geçilebilmekte, hem de hastaların estetik beklentilerine uygun cevap verilebilmektedir.
2) İmplant uygulanacak kemiğin dikey ve yatay miktarlarının üç boyutlu olarak görüntülenmesi hekimin operasyona daha güvenli bilgilerle başlaması ve böylece implant operasyonlarında ortaya çıkabilecek istenmeyen komplikasyonlarının azalmasını sağlamaktadır.
3) Medikal bir tomografiye göre 1/6 ya varan oranda daha az radyasyon ile çekim gerçekleşir. 4)Verilen ışın miktarı sadece 0.5- ile 1.5 panoramik röntgen kadardır.   

 5)Görüntü kalitesi ve çözünürlük çok yüksektir.
6) Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntülenebilir.

 7) Çekilen görüntüden farklı  kesitler alıp daha detaylı teşhis yapılabilir.
8) Implant planlama ve cerrahi klavuz hazırlama için yüksek çözünürlüklü data elde edebiliriz. 

9) Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapilabilir.
10) Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası postoperatif kontroller yapılabilir. 

11)Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı gibi tespitler yapılabilir.